Allerhande glazen inmaakpotjes, flessen, jampotten etcetera.